Grintuss

Zespół jelita nadwrażliwego, określany z angielskiego Irritable Bowel Syndrome (IBS), jest chorobą objawiającą się z różną intensywnością na wiele sposobów, takich jak ból i dyskomfort w okolicy brzucha, któremu towarzyszyć mogą biegunki i/albo zaparcia lub obie te dolegliwości na przemian.

Objawy zmieniają się bardzo w zależności od osoby i w niektórych przypadkach mogą także wpływać na jakość życia.

Dolegliwość ta, długo określana jako zapalenie jelita grubego lub okrężnica drażliwa, dzisiaj nazywana jest w sposób bardziej precyzyjny jako „Zespół jelita nadwrażliwego” (IBS), obejmujący dolegliwości nie tylko okrężnicyale całego jelita.

IBS jest dolegliwością rozpowszechnioną w populacji europejskiej i dotyka częściej kobiet.

Aboca Grintuss