Częste bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, zaparcia: typowe objawy IBS.

Zespół jelita nadwrażliwego, ang. Irritable Bowel Syndrome (IBS), to dolegliwość, która przejawia się z różnym nasileniem poprzez liczne objawy takie jak ból brzucha i dyskomfort związany z biegunką i/lub zaparciami lub obydwoma tymi objawami naprzemiennie. Przebieg objawów znacząco różni się w zależności od osoby, a w niektórych przypadkach może nawet wpływać na jakość życia.

 

Problem ten, przez długi czas nazywany był zapaleniem jelita grubego lub drażliwością jelita grubego, dziś jest określany bardziej precyzyjnie jako zespół jelita nadwrażliwego, co wskazuje na objęcie tą dolegliwością nie tylko jelita grubego, ale całego jelita. IBS jest bardzo rozpowszechniony w populacji europejskiej i częściej występuje u kobiet.

Irritable Bowel Syndrome
Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Jelito nadwrażliwe: jakie są objawy.

Zespół jelita nadwrażliwego przejawia się poprzez ból, wzdęcia, rozdęcie
i dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, związane lub nie ze zmianami
w wyglądzie stolca i nieregularną pracą jelit (zaparcia, biegunki lub obie te dolegliwości na przemian).


Do typowych objawów należą często bóle skurczowe oraz zmiana w wyglądzie stolca i częstotliwości wypróżnień (od trzech razy dziennie do trzech razy w tygodniu). Trudności z wypróżnianiem, uczucie niepełnego wypróżnienia, występowanie śluzu w kale oraz pogorszenie samopoczucia po posiłkach również przyczyniają się do nasilenia bólu. IBS stanowi przewlekłe zaburzenie, charakteryzujące się naprzemiennym występowaniem okresów nasilenia i remisji, i dzieli się, w zależności od najczęściej występujących dolegliwości, na:

  • IBS-C (C: constipation): IBS charakteryzujący się występowaniem zaparć. Częściej występuje u kobiet.
  • IBS-D (D: diarrhea): IBS charakteryzujący się występowaniem biegunki. Częściej występuje u mężczyzn.
  • IBS-A (A: alternate): IBS, w którym na zmianę występują zaparcia i biegunka.

Przyczyny jelita nadwrażliwego

Dokładne przyczyny prowadzące do IBS nie są jeszcze w pełni znane. Eksperci są zgodni co do tego, że jest to zaburzenie wieloczynnikowe, w którym na wystąpienie objawów może wpływać wiele czynników, w tym niespecyficzne czynniki psychologiczne, takie jak: lęk, stres i nerwowość. Również nieprawidłowa dieta może leżeć u podstaw tego typu problemu.

 

Niezależnie od zróżnicowania objawów wynikających z różnych przyczyn, istotne jest, aby zdawać sobie sprawę, że objawy IBS są częściowo związane ze zwiększoną przepuszczalnością błony śluzowej jelita, która naraża położone pod nią warstwy na niefizjologiczny kontakt z substancjami podrażniającymi normalnie występującymi w jelicie, czyniąc je nadwrażliwym.

zapaleniem jelita grubego lub
Szukaj