Colilens IBS Aboca

Żyj w zgodzie ze swoim jelitem  

 

Badania Aboca zaowocowały powstaniem nowego podejścia terapeutycznego w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego (IBS), pozwalającego chronić błonę śluzową jelit przed agresywnym działaniem drażniących czynników zewnętrznych.

Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją użytkowania.

Aboca