Colilens IBS Aboca

Zapalenie jelita grubego? Jelito nadwrażliwe jest jelitem delikatnym,
chroń je.

 

Z badań firmy Aboca rodzi się dzisiaj nowe podejście terapeutyczne do zespołu jelita nadwrażliwego, będące w stanie chronić błonę śluzową jelita przed agresywnym działaniem zewnętrznych czynników podrażniających.

Odkryj Colilen IBS

Należy uważnie przeczytać ostrzeżenia i instrukcje użycia.

Aboca