Grintuss

Żyj w zgodzie ze swoim jelitem  

Badania Aboca zaowocowały powstaniem nowego podejścia terapeutycznego w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego (IBS), pozwalającego chronić błonę śluzową jelit przed agresywnym działaniem drażniących czynników zewnętrznych.

AbocaNależy uważnie przeczytać ostrzeżenia i instrukcje użycia.

Aboca Grintuss