Grintuss

Mogliśmy zauważyć jak liczne czynniki wywołujące IBS, takie jak stres, infekcje jelitowe, złe odżywianie, wpływają negatywnie na funkcję ochronną błony śluzowej jelita, w szczególności poprzez zwiększanie jej przepuszczalności i wywołując w konsekwencji nadwrażliwość jelita.

Przepuszczalność błony śluzowej jelita jest bowiem wybiórcza: zezwala na dostęp użytecznym substancjom, takim jak składniki odżywcze i służy za barierę w stosunku do substancji szkodliwych, takich jak bakterie, pasożyty i toksyny. Kiedy substancje szkodliwe przedostają się przez barierę jelitową, do akcji przystępuje bariera odpornościowa, wywołując reakcję zapalną.

Kluczem nowego podejścia jest więc ochrona błony śluzowej jelita z zaburzeniami.

Aboca Grintuss